Spin
Thẻ điện thoại 20,000
Thẻ điện thoại 50,000
Thẻ điện thoại 100,000
Tin đăng VIP
Khóa học BĐS chuyên nghiệp

Thẻ điện thoại 100.000đ

Thẻ điện thoại 50.000đ

Thẻ điện thoại 20.000đ

Coupon tin đăng VIP 99.750đ

Khóa học BĐS chuyên nghiệp

10 mã quay thưởng

Khi chia sẻ tới 10 người bạn

Bạn sẽ nhận được 1 mã quay thưởng với mỗi lượt tải App và tạo tài khoản thành công từ bạn bè

Item Bạn sẽ nhận mã mới khi giới thiệu bạn bè tải app và tạo tài khoản thành công
Item Mỗi khách hàng được quay tối đa 10 lần
Item Giải thưởng không có giá trị quy đổi tiền mặt
Item Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng